Jedna z czytelniczek poprosiła mnie dzisiaj o porcję tematów z turystyki. Proszę bardzo. Niżej zamieszczam skromną listę najpopularniejszych ostatnio tematów prac magisterskich i licencjackich z turystyki.
Znajdziecie tam także parę propozycji z hotelarstwa oraz z pogranicza ekonomii i turystyki.

Turystyka szkolna/ekstremalna/różnych grup wiekowych/rodzinna/biznesowa na przykładzie województwa/gminy/powiatu/szkoły XYZ.
Działalność turystyczna wybranej organizacji społecznej/w środowisku seniorów/osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranej szkoły/województwa/gminy/powiatu.
Przyszłość turystyki kosmicznej/ekstremalnej/kwalifikowanej/uzdrowiskowej/zdrowotnej w XYZ.
Wpływ walorów turystycznych/krajoznawczych krajów/regionów/powiatów na ruch turystyczny w XYZ.
Działalność turystyczna/Atrakcyjność turystyczna regiony/miasta XYZ.
Rekreacja osób niepełnosprawnych/starszych w regionie/powiecie/mieście XYZ.
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym/hotelarskim na przykładzie XYZ.
Jakość usług/konkurencyjność/atrakcyjność usług w przedsiębiorstwie turystycznym/hotelarskim na przykładzie XYZ.
Wpływ wielkich imprez/EURO 2012 na szanse rozwoju ośrodków regionalnych/miasta XYZ.
Wpływ tanich linii lotniczych na rozwój turystyki w regionie XYZ.
Wpływ transportu drogowego/kolejowego/lotniczego na rozwój turystyki województwa XYZ.
Walory i gospodarka turystyczna regionu/kraju XYZ.
Walory zabytkowe wybranych obiektów na przykładzie XYZ.
Agroturystyka/świadomość ekologiczna/tradycyjne produkty/ekologia w turystyce jako forma realizacji idei zrównoważonego rozwoju turystyki na przykładzie gminy XYZ.
Terroryzm/kataklizmy przyrodnicze/epidemie/rozruchy społeczne/dążenie niepodległościowe zagrożeniem dla turystyki międzynarodowej na przykładzie XYZ.