Mamy już marzec. Dzień jak każdy, ale mam dzisiaj ochotę na porządki. Tym razem zajmę się tematami z politologii.
Sytuacja międzynarodowa w ostatnich latach jest dynamiczna. Do obecnych od lat problemów takich jak terroryzm, doszedł cyberterroryzm. Dużo mówi się o globalizacji. Mamy też obecność w Iraku, Afganistanie i ciągle żywy konflikt w Korei. Ostatnie dni to rewolucja w państwach północno-afrykańskich.
Wszystko to ma odbicie w wybieranych przez Was tematach. Oto lista najpopularniejszych tematów prac licencjackich i magisterskich z politologii.

 

Wizerunek polityczny XYZ podczas walki o prezydenturę w 2010 roku.
Rola kampanii wyborczej w wyborach samorządowych/prezydenckich na przykładzie XYZ.
Kreowanie wizerunku politycznego na przykładzie propagandy Trzeciej Rzeszy/propagandy stalinowskiej/reżimu północno-koreańskiego/irańskiego.
Cyberterroryzm/terroryzm/fundamentaliści islamscy po 11.09.2001.
Globalizacja szansą czy zagrożeniem dla świata/dla państw rozwijających się/państw arabskich/Rosji/USA/UE/Polski.
Konsekwencje rewolucji islamskiej w Iranie.
Dążenia wolnościowe w Libii/Egipcie/Tunezji – geneza, przebieg.
Bezpieczeństwo narodowe wobec obecnych zagrożeń/wobec terroryzmu/a cyberterroryzm.
Biografia polityczna Fidela Castro/Margaret Thatcher/Billa Clintona/Michaiła Gorbaczowa/Hugo Chaveza/George’a Walkera Busha.
Konflikty narodowościowe w Bośni i Hercegowinie/w Czadzie/w Kosowie w latach XYZ.
USA/Francja wobec kwestii wietnamskiej/wobec kwestii Koreańskiej/wobec terroryzmu po 11.09.2001.
Stosunki USA–Rosja/UE-USA/UE-Rosja po zimnej wojnie.
Interwencja USA w Iraku/Afganistanie.
Stosunki polityczne/gospodarcze USA z wybranymi państwami arabskimi/USA-Rosja/USA-Chiny na przełomie XX i XXI wieku.
Konflikt koreański  – geneza, przebieg, konsekwencje.
Polsko – ukraińska współpraca transgraniczna/gospodarcza/wojskowa/polityczna w XXI wieku.
Stosunki polsko-litewskie/polsko-białoruskie/polsko-rosyjskie w XXI wieku.
Obwód Kaliningradzki/tarcza antyrakietowa/dostawy surowców energetycznych w stosunkach polsko – rosyjskich po roku 1989.
Udział Polski w misjach Paktu Północnoatlantyckiego/w międzynarodowej współpracy wosjkowej/w misjach pokojowych ONZ w XXI wieku/po 1945 roku/po 1989 roku.
Współpraca gospodarcza/wojskowa/polityczna UE-USA/UE-Rosja/UE-Chiny w XXI wieku.
Międzynarodowa pozycja Chin/Rosji/USA/UE w XXI wieku.