Analiza stanu bezpieczeństwa żeglugi dalekomorskiej/transportu w warunkach zagrożeń terroryzmem/piractwem
Analiza konkurencyjności polskiej bazy transportowej na tle UE
Analiza perspektyw rozwoju przewozów ładunków na przykładzie rynku XYZ
Analiza stopnia przygotowań transportu kolejowego/kołowego/morskiego w perspektywie Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej
Analiza stopnia przystosowania infrastruktury transportowej Polski do wymagań UE wobec osób niepełnosprawnych
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Warszawie/Łodzi/Zabrzu
Innowacje w przewozach komunikacją miejską na przykładzie Warszawy/aglomeracji trójmiejskiej/Dolnego Sląska
Przystosowanie komunikacji miejskiej do przewozu osób niepełnosprawnych na przykładzie Krakowa
Logistyczne centra dystrybucji i ich rola w transporcie
Wpływ Internetu na świadczenie usług logistycznych
Metody optymalizacji kosztów logistycznych  w łańcuchu dostaw firmy XYZ
Kierunki rozwoju usług logistycznych w wybranej branży przemysłu
Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie organizacji/spółki
Analiza warunków dostaw towarów w handlu zagranicznym na przykładzie XYZ
Systemy radionawigacji w logistyce transportu lądowego/morskiego/drogowego

admin