Witam po przerwie. Dzisiaj tematy z pedagogiki, popularne w tym roku. Przemieszałam tematy prac licencjackich i magisterskich.

Odnajdywanie się/problemy/obowiązki dzieci we współczesnej rzeczywistości społecznej.
Wiedza licealistów/maturzystów/dzieci na temat wybranych aspektów seksualności/narkomanii/alkoholizmu na przykładzie szkoły XYZ.
Obraz nauczyciela/polityka/sportowca/duchownego XXI wieku w oczach Gimnazjalistów/Licealistów/Uczniów.
Rola zabaw/gier/internetu w integrowaniu treści z różnych obszarów poznania w kształceniu dzieci/młodzieży.
Wychowanie współczesnego człowieka.
Wartości przekazywane w tekstach piosenek młodzieżowych/klipach muzycznych/w mediach/w internecie.
Twórcze metody pracy z dziećmi z ADHD na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej/w czasie wolnym/podczas terapii.
Wartości obecne w filmach/serialach w opinii młodzieży gimnazjalnej.
Czynniki kształtujące tożsamość mężczyzny/kobiety, a ich znaczenie dla wychowania na przykładzie XYZ.
Znaczenie edukacji nieformalnej/pozaformalnej w uczeniu się roli ojca w opiniach mężczyzn/matki w opiniach matek uczestniczących w kursach dla rodziców.
Szanse edukacyjne dzieci/młodzieży z terenów dotkniętych bezrobociem.
Pojęcie niedostosowania społecznego na przykładzie bezrobotnych absolwentów szkół wyższych.
Ideał wychowania/zachowań patriotycznych w czasach globalizacji.
Pojęcie godności człowieka na tle wydarzeń ostatnich lat.
Resocjalizacji recydywistów/nieletnich na przykładzie zakładu karnego w XYZ.
Pojęcie dialogu w społeczeństwie informatycznym.
Psychologia Internetu jako medium informacji kształtującego rzeczywistość.
Edukacja dorosłych/bezrobotnych na przykładzie XYZ.