W tym poście znajdziecie przykładowe tematy prac – prosił o nie luki.

Handel w regionie Morza Bałtyckiego(RMB)/Morza Północnego
Warunki/tendencje/perspektywy państw RMB na przykładzie XYZ
Polskie perspektywy handlowe na rynkach wschodnich/dalekowschodnich/arabskich
Rola euroregionów w społecznej komunikacji na wschodniej granicy
Relacje handlowe Polski z Rosją/Niemcami/Stanami Zjednoczonymi
Rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Rosją/Niemcami/Stanami Zjednoczonymi w latach 90/w nowym tysiącleciu
Kredyty gospodarcze/konsumpcyjne/hipoteczne w Polsce w latach 1989-1999/1999-2005/2005-2008
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw/transakcji eksportowych/importowych w Polsce
Finansowanie gmin na przykładzie gminy XYZ
Korporacje transnarodowe w gospodarce swiatowej
Polityka gospodarcza globalizacji/regionalizacji/terroryzmu
Miedzynarodowe organizacje gospodarcze na przykładzie XYZ
Inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce w latach XXX-YYY
Globalizacja gospodarki światowej i konsekwencje tego procesu dla Polski
Unia ekonomiczna i monetarna oraz rola euro jako waluty międzynarodowej
Polska w UE na tle/w aspekcie polityki regionalnej/polityki handlowej/polityki celnej/konkurencji/bezpieczeństwa/wykorzystania funduszy strukturalnych
Wymiana handlowa Polski z Rosją/USA/Niemcami/krajami UE
Polskie inwestycje na obszarze Wschodu/w Azji/w Europie Zachodniej
Handel ze Wschodem/z Zachodem/z Rosją/z Niemcami i jego znaczenie dla Polski
Sektor energetyczny Rosji a znaczenie dla gospodarki Polski
Regionalna współpraca gospodarcza krajów RMB/byłego ZSRR.

admin