Witam,

Ach ta ekonomia… Niżej przedstawiam listę tematów prac z tej dziedziny. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam wybór.

Analiza ekonomiczna/ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa/firmy XYZ
Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza zagrożenia upadłością wybranych spółek
Analiza fundamentalna i techniczna wybranych spółek
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza rynku pracy w gminie/powiacie/województwie XYZ
Analiza SWOT jako kompleksowa metoda oceny strategicznej firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Charakterystyka rynku pracy w powiecie XYZ
Doskonalenie zasobów ludzkich w firmie/organizacji XYZ
Ekonometryczna analiza procesów produkcji/kosztów/zatrudnienia/bezrobocia/popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego/dochodów, wydatków i oszczędności ludności/cen
Ekonometryczna analiza płac/kursu walut
Finansowanie inwestycji samorządowych/projektu inwestycyjnego/rozwoju przedsiębiorstwa XYZ
Finansowanie działalności gospodarczej ze środków unijnych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Inwentaryzacja jako szczególna forma kontroli wewnętrznej XYZ
Konkurencyjność importu/eksportu/przedsiębiorstwa/sektora/instytucji XYZ
Kontrola i kontroling w zarządzaniu firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Kredyty źródłem finansowania potrzeb przedsiębiorstwa XYZ
Leasing jako alternatywne źródło finansowania/forma finansowania działalności gospodarczej
Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym
Prywatyzacja wielkich monopoli/sektora XYZ w Polsce
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw i ich rola (leasing, faktoring) na przykładzie przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Obligacje jako instrument finansowy
Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu/na projekt celowy XYZ
Produkty regionalne jako wyróżnik regionu/gminy XYZ
Rola banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Rola public relations w kształtowaniu wizerunku firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Rola systemów jakości w kształtowaniu efektów firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych/zakupów/środków trwałych
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Systemy ewidencji przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Usprawnienia pracy menedżera przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Wpływ podatków i ulg podatkowych na wynik finansowy firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Zarządzanie finansami/portfelem produktów/usług na przykładzie przedsiębiorstwa/gminy XYZ
Źródła finansowania inwestycji XYZ
Systemy franchisingowe XYZ
Franchising jako strategia wzrostu dla XYZ
Systemy informatyczne w firmie/organizacji XYZ
Ekonomiczne aspekty zastosowania informatyki w zarządzaniu firmą/organizacją XYZ
E-biznes na wybranym przykładzie XYZ
E-handel na wybranym przykładzie XYZ
E-learning w wybranym aspekcie na przykładzie XYZ
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą/organizacją XYZ
Wykorzystanie internetu w banku/firmie/przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ

admin