Dzisiaj kolejna porcja tematów prac licencjackich i magisterskich. Tym razem na warsztat wzięłam tematy z ekonomii. Zadbałam by spora część z wymienionych niżej propozycji była z  pogranicza informatyki i ekonomii. Jest to bowiem obecnie trendy w 2011 roku. Listę zamykają tematy z finansów i rachunkowości.

 

Informatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy XYZ.

Wpływ Internetu/informatyzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa XYZ.

Wykorzystanie Internetu w promocji regionu/gminy/firmy/produktu.

Rola Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw/w komunikacji z klientem.

Analiza oferty wybranych banków dla studentów/kobiet/VIPów.

Wirtualne narzędzia pracy źródłem przewagi nowoczesnych przedsiębiorstw na przykładzie firmy XYZ.

Nowoczesny marketing/newsletter/gry reklamowe/społeczność wirtualna/public relation jako metoda promocji sklepu internetowego.

Wdrażanie/działanie/przewaga systemu klasy ERP w przykładowej firmie XYZ.

System CRM jako narzędzie informatyczne wspomagające kształtowanie relacji z klientami na przykładzie nowoczesnej organizacji XYZ.

Elektroniczne formy płatności/ wykorzystanie e-płatności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa XYZ.

Strategia promocji/strategia marketingowa/produktu na przykładzie XYZ.

Alternatywne strategie rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.

Analiza ekonomiczna/ finansowa przedsiębiorstwa XYZ.

Ewolucja polskiego systemu podatkowego w okresie transformacji/po 1989 roku.

Polskie rolnictwo w okresie po 1989 roku/dofinansowane przez Unię Europejską.

Wpływ polityki UE na dochodowość polskiego rolnictwa/gospodarki/przedsiębiorstw.

Ocena reformy systemu emerytalnego w Polsce.

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w rozwoju samorządu/gminy/województwa XYZ.

Wpływ globalizacji na warunki rozwoju regionalnego/na funkcjonowanie mśp.

Innowacyjność w firmie XYZ.

Polski na tle pozostałych krajów UE.

Franchising jako szansa na rozwój przedsiębiorstwa.

Skutki globalnego kryzysu finansowego dla polskiej gospodarki/dla wybranego sektora gospodarki na przykładzie funkcjonowania firmy XYZ.

Diagnoza kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych za lata X-Y.

Analiza finansowa/działalności kredytowej/kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Ryzyko kredytowe/działalność depozytowa na przykładzie Banku XYZ.

Wybór optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym w małej firmie/w mśp.

Analiza płynności finansowej na przykładzie organizacji XYZ.

Rachunkowość zabezpieczeń na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Organizacja/rola audytu wewnętrznego w jednostce budżetowej/w gminie/w organizacji XYZ.

Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych/podatkowe na przykładzie firmy XYZ.

Wpływ metod amortyzacji środków trwałych na obciążenia podatkowe na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ.

Formy ewidencji podatkowej stosowane przez osoby fizyczne.