Skuteczne przeprowadzenie pracy naukowej wymaga:

 • wyboru tematu,
 • przedmiotu i celu badań,
 • kwerendy literatury,
 • określenia problemów badawczych,
 • wysunięcia hipotez,
 • wyboru terenu badań i próby,
 • określenia zmiennych,
 • wyboru metod, technik i narzędzi badawczych,
 • przeprowadzenia badań,
 • przeprowadzenia analizy wyników badań,
 • wyciągnięcia wniosków.

W tej kategorii znajdziecie odpowiedzi na wasze pytania odnośnie metodologii prac licencjackich, inżynierskich, czy magisterskich.