Mamy już marzec więc czas na pierwsze podsumowania 2012 roku. Ciągle pytacie o tematy prac więc dzisiaj postaram się pomóc podając te najbardziej popularne w tym roku.

Niżej zamieszczam listę najpopularniejszych tematów prac licencjackich. Nie jest ona posortowana według dziedzin. Nie dziwcie się więc, że znajdują sia na niej obok siebie tematy z politologii, turystyki, hotelarstwa czy ekonomii.

•Zjawisko terroryzmu/Terroryzm/Terroryzm fundamentalistów islamskich w mediach.
•Terroryzm a turystyka/a podróżowanie po Europie/Wielkiej Brytanii/Niemczech/Hiszpanii.
•Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce na wybranym przykładzie firmy msp.
•Formy pomocy udzielane rodzinom/osobom/niepełnosprawnym.
•Problem alkoholowy/Narkomania wśród osób nieletnich/młodzieży szkolnej/młodzieży gimnazjalnej/studentów.
•Polityka zagraniczna Polski/Niemiec/Rosji w latach XXXX-XXXX wobec zagrożenia terrorystycznego/rosnących cen surowców/globalizacji/kryzysu.
•Analiza ekonomiczna spółki XYZ.
•Turystyka rodzinna/weekendowa/uzdrowiskowa/wypoczynkowa na przykładzie XYZ.
•Euro 2012 wykorzystaną/niewykorzystana szansą dla Polski.
•Problemy przy Euro 2012 kompromitacją kraju/rządzących.
•Franczyza/Leasing i jej zastosowanie w firmie XYZ.
•Rola kierownika/Motywowanie/Polityka personalna/Zarządzanie zasobami ludzki w firmie XYZ.
•Motywowanie jako element zarządzania personelem w organizacji.
•Wpływ sprzedawcy na wybór klienta w firmie XYZ/w branży XYZ.
•Iracka wolność/Arabska wiosna ludów w prasie/w mediach/w polityce zagranicznej XYZ.
•Globalizacja drogą do rozwoju/zagrożeniem.
•Zadania i struktura podstawowej jednostki samorządu np gminy XYZ.
•Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwój Zakopanego/Kołobrzegu/Prowansji/Toskanii.