Pisanie prac – tematy prac licencjackich, licencjat, prace licencjackie, praca licencjacka

Pisanie24.com to blog służacy pomocą każdemu kto zmaga się z pracą licencjacką, inżynierską, magisterską, czy dyplomową.

Analiza stanu bezpieczeństwa żeglugi dalekomorskiej/transportu w warunkach zagrożeń terroryzmem/piractwem
Analiza konkurencyjności polskiej bazy transportowej na tle UE
Analiza perspektyw rozwoju przewozów ładunków na przykładzie rynku XYZ
Analiza stopnia przygotowań transportu kolejowego/kołowego/morskiego w perspektywie Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej
Analiza stopnia przystosowania infrastruktury transportowej Polski do wymagań UE wobec osób niepełnosprawnych
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Warszawie/Łodzi/Zabrzu
Innowacje w przewozach komunikacją miejską na przykładzie Warszawy/aglomeracji trójmiejskiej/Dolnego Sląska
Przystosowanie komunikacji miejskiej do przewozu osób niepełnosprawnych na przykładzie Krakowa
Logistyczne centra dystrybucji i ich rola w transporcie
Wpływ Internetu na świadczenie usług logistycznych
Metody optymalizacji kosztów logistycznych  w łańcuchu dostaw firmy XYZ
Kierunki rozwoju usług logistycznych w wybranej branży przemysłu
Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie organizacji/spółki
Analiza warunków dostaw towarów w handlu zagranicznym na przykładzie XYZ
Systemy radionawigacji w logistyce transportu lądowego/morskiego/drogowego

admin

W tym poście znajdziecie przykładowe tematy prac – prosił o nie luki.

Handel w regionie Morza Bałtyckiego(RMB)/Morza Północnego
Warunki/tendencje/perspektywy państw RMB na przykładzie XYZ
Polskie perspektywy handlowe na rynkach wschodnich/dalekowschodnich/arabskich
Rola euroregionów w społecznej komunikacji na wschodniej granicy
Relacje handlowe Polski z Rosją/Niemcami/Stanami Zjednoczonymi
Rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Rosją/Niemcami/Stanami Zjednoczonymi w latach 90/w nowym tysiącleciu
Kredyty gospodarcze/konsumpcyjne/hipoteczne w Polsce w latach 1989-1999/1999-2005/2005-2008
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw/transakcji eksportowych/importowych w Polsce
Finansowanie gmin na przykładzie gminy XYZ
Korporacje transnarodowe w gospodarce swiatowej
Polityka gospodarcza globalizacji/regionalizacji/terroryzmu
Miedzynarodowe organizacje gospodarcze na przykładzie XYZ
Inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce w latach XXX-YYY
Globalizacja gospodarki światowej i konsekwencje tego procesu dla Polski
Unia ekonomiczna i monetarna oraz rola euro jako waluty międzynarodowej
Polska w UE na tle/w aspekcie polityki regionalnej/polityki handlowej/polityki celnej/konkurencji/bezpieczeństwa/wykorzystania funduszy strukturalnych
Wymiana handlowa Polski z Rosją/USA/Niemcami/krajami UE
Polskie inwestycje na obszarze Wschodu/w Azji/w Europie Zachodniej
Handel ze Wschodem/z Zachodem/z Rosją/z Niemcami i jego znaczenie dla Polski
Sektor energetyczny Rosji a znaczenie dla gospodarki Polski
Regionalna współpraca gospodarcza krajów RMB/byłego ZSRR.

admin

W tym poście przedstawiam kilka z najpopularniejszych w minionym sezonie wariacji tematów prac licencjackich jak i magisterskich z zarządzania zasobami. Muszę przyznać, że dziedzina ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Oto one:

Benchmarking a rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie XYZ
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem XYZ
Innowacje/zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ
Kształtowanie polityki personalnej/jakości w firmie XYZ
Płacowe/pozapłacowe instrumenty motywowania personelu/działu/wydziału/zespołu/grupy na przykładzie XYZ
Rola i zadania kierownika w kształtowaniu polityki personalnej w XYZ
Szkolenia/doskonalenie/coaching personelu jako element zarządzania karierą w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie XYZ
Specyfika zatrudnienia w wybranej branży na przykładzie zakładu/hotelu/działalności usługowej XYZ
Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa XYZ
Zarządzanie czasem pracy/procesami/wiedzą/nowymi technologiami/strategiczne na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Zastosowanie koncepcji „lean management” w strukturze firmy/organizacji XYZ

admin

Witam,

Ach ta ekonomia… Niżej przedstawiam listę tematów prac z tej dziedziny. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam wybór.

Analiza ekonomiczna/ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa/firmy XYZ
Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza zagrożenia upadłością wybranych spółek
Analiza fundamentalna i techniczna wybranych spółek
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza rynku pracy w gminie/powiacie/województwie XYZ
Analiza SWOT jako kompleksowa metoda oceny strategicznej firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Charakterystyka rynku pracy w powiecie XYZ
Doskonalenie zasobów ludzkich w firmie/organizacji XYZ
Ekonometryczna analiza procesów produkcji/kosztów/zatrudnienia/bezrobocia/popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego/dochodów, wydatków i oszczędności ludności/cen
Ekonometryczna analiza płac/kursu walut
Finansowanie inwestycji samorządowych/projektu inwestycyjnego/rozwoju przedsiębiorstwa XYZ
Finansowanie działalności gospodarczej ze środków unijnych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Inwentaryzacja jako szczególna forma kontroli wewnętrznej XYZ
Konkurencyjność importu/eksportu/przedsiębiorstwa/sektora/instytucji XYZ
Kontrola i kontroling w zarządzaniu firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Kredyty źródłem finansowania potrzeb przedsiębiorstwa XYZ
Leasing jako alternatywne źródło finansowania/forma finansowania działalności gospodarczej
Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym
Prywatyzacja wielkich monopoli/sektora XYZ w Polsce
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw i ich rola (leasing, faktoring) na przykładzie przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Obligacje jako instrument finansowy
Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu/na projekt celowy XYZ
Produkty regionalne jako wyróżnik regionu/gminy XYZ
Rola banków w obsłudze finansowej przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Rola public relations w kształtowaniu wizerunku firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Rola systemów jakości w kształtowaniu efektów firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych/zakupów/środków trwałych
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy/przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Systemy ewidencji przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Usprawnienia pracy menedżera przedsiębiorstwa/organizacji XYZ
Wpływ podatków i ulg podatkowych na wynik finansowy firmy/przedsiębiorstwa XYZ
Zarządzanie finansami/portfelem produktów/usług na przykładzie przedsiębiorstwa/gminy XYZ
Źródła finansowania inwestycji XYZ
Systemy franchisingowe XYZ
Franchising jako strategia wzrostu dla XYZ
Systemy informatyczne w firmie/organizacji XYZ
Ekonomiczne aspekty zastosowania informatyki w zarządzaniu firmą/organizacją XYZ
E-biznes na wybranym przykładzie XYZ
E-handel na wybranym przykładzie XYZ
E-learning w wybranym aspekcie na przykładzie XYZ
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą/organizacją XYZ
Wykorzystanie internetu w banku/firmie/przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ

admin